გორი სოფ.ზემო ნიქოზი 

ს/კ  204570062

სს „საქართველოს ბანკის“ ცენტრ. ფილიალი

ბანკის კოდი: 220101502   ანგ.#: 230468200                            

ელ-ფოსტა: nikozifestival@gmail.com