ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ნიქოზი
INTERNATIONAL ANIMATION FILM FESTIVAL NIKOZI
Goete Institut in Georgia
BINEKHI
Film Studio KVALI XXI (Georgia)
Animos Film Company (Russia)
Suzdal, Open Animated Film Festival (Russia)
Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Georgia
Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia
Gori Municipality
Administration of Shida Kartli State Representative
Georgian National Film Center
Embassy of Poland in Georgia
Embassy of Japan in Georgia
Office of the State Minister for Reconciliation and Civic Equality
Dresden Short Film Festival (Germany)
Annecy International Animated Film Festival (France)
MONSTRA - Animation Festival (Portugal)
Stuttgart International Festival of Animated Film