ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ნიქოზი
INTERNATIONAL ANIMATION FILM FESTIVAL NIKOZI
Goete Institut in Georgia
Ministry of Education and Science of Georgia
BINEKHI
Film Studio KVALI XXI (Georgia)
Animos Film Company (Russia)
Open Russian Festival of Animated Films (Russia)
Polish Film Institute
Patriarchate of Georgia
French Institute of Georgia
Cyprus Animation Festival
Sinedoc - Tbilisi, International Documentary Film Festival
Lucerne University of Applied Sciences and Arts
Warsaw Icon Museum
novanima
I.B. Stalin State Museum
CEZANNE PINTING HOUSE