ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ნიქოზი
INTERNATIONAL ANIMATION FILM FESTIVAL NIKOZI

2019 წელი

პროგრამა / ბუკლეტი (pdf)...

ვრცლად

2018 წელი

პროგრამა / ბუკლეტი (pdf)...

ვრცლად

2017 წელი

პროგრამა / ბუკლეტი (pdf)...

ვრცლად

2016 წელი

პროგრამა / ბუკლეტი (pdf)...

ვრცლად

2015 წელი

პროგრამა / ბუკლეტი (pdf)...

ვრცლად

2014 წელი

პროგრამას / ბუკლეტი (pdf)...

ვრცლად

2013 წელი

პროგრამა / ბუკლეტი (pdf)...

ვრცლად

2012 წელი

პროგრამა / ბუკლეტი (pdf)...

ვრცლად

2011 წელი

პროგრამა / ბუკლეტი    ...

ვრცლად