ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ნიქოზი
INTERNATIONAL ANIMATION FILM FESTIVAL NIKOZI

2015 year

Program / Booklet (pdf)


2019 წელი

2019 year...

2012 წელი

2012 year...

2013 წელი

2013 year...

2022 წელი

2022 Year...

2017 წელი

2017 year...

2023 წელი

2023 Year...

2011 წელი

2011 year...

2014 წელი

2014 year...

2016 წელი

2016 year...